we speak English as well

Certyfikaty

Technicy GAZEKO to pozytywni ludzie oraz absolwenci wrocławskiej Akademii Viessmann. Posiadamy wszystkie wymagane prawem uprawnienia energetyczne: elektryczne, cieplne i gazowe (G1, G2, G3) w zakresie eksploatacji i dozoru. Dodatkowo posiadamy państwowe świadectwa kwalifikacji zawodowych techników urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z zakresów montaż i eksploatacja.

img20190912 11231907 img20190912 11275047 img20190912 11335748 img20190912 11364120img20190912 11411570 img20190912 11442193img20190912 11524475img20190912 11565115img20190912 12040332img20190912 12061006