we speak English as well

Czyszczenie urządzeń

Czyszczenie komory spalania jest jedną z podstawowych i niezbędnych w każdym kotle czynności. Efektywność procesu spalania i ilość potrzebnego paliwa podawanego do danego kotła zależą od kilku czynników. Niezmienną sprawą i wspólną dla wszystkich urządzeń grzewczych jest czystość elementów biorących udział w procesie spalania. Palnik i jego kanały, elektrody zapłonowe, elektroda jonizacyjne, wymiennik  ciepła oraz elementy eksploatacyjne (uszczelki) powinny być regularnie sprawdzane i czyszczone i konserwowane.

Czyszczenie urządzeń grzewczych

Zmieniające przepisy Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadzone od września 2015 spowodowało zakaz produkcji kotłów atmosferycznych typu B11 i "turbo". Na miejsce kotłów z otwartą komorą spalania i zamkniętą komorą spalania „turbo” pojawiły się na rynku bardziej efektywne energetycznie kotły kondensacyjne. To dobra wiadomość ze względu na niższe zużycie energii i niższą emisję dwutlenku węgla, ale z punktu widzenia użytkownika końcowego ma to też swoje słabsze strony.

Czyszczenie kotłów gazowych

Na rynku urządzeń grzewczych jest ograniczony wybór i pozostały do kupienia tylko kotły kondensacyjne, które jednak  są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia i awarie. Krótko mówiąc korzystając z systematycznych przeglądów wykonanych przez specjalistów GAZEKO możesz uniknąć przykrych niespodzianek związanych ciepłą wodą i ogrzewaniem. Stosunkowo niedrogie przeglądy, konserwacje i czyszczenie kotła gazowego to „spokojna głowa”, bezpieczeństwo i zmniejszenie ryzyka kosztownych usterek i wymiany drogich części.