we speak English as well

Pierwsze uruchomienie kotła gazowego

Pierwsze uruchomienia kotłów gazowych Viessmann i Vaillant jest wymagane do prawidłowego uruchomienia kotła gazowego. Pierwsze uruchomienie musi być wykonywane zawsze przez osobę do tego uprawnioną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje. Podczas pierwszego uruchomienia kotła technik GAZEKO sprawdzi poprawność podłączenia oraz zadba o wszystkie niezbędne regulacje według zaleceń producenta urządzenia. Podczas wykonywania usługi pierwszego uruchomienia gazowego kotła kondensacyjnego marki Viessmann lub marki Vaillant zostaniesz poinstruowany o prawidłowym sposobie eksploatacji urządzenia. Podczas wizyty serwisowej technik omów podstawowe funkcje piecyka gazowego oraz zwróci uwagę na zalecenia producenta dotyczące bezpieczeństwa. Jeżeli urządzenie będzie zamontowane według zaleceń producenta to na koniec wykonania usługi technik wypełni i podbije kartę gwarancyjną, która jest niezbędna do zachowania gwarancji.

Uruchamianie kotła gazowego Wrocław

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej danego urządzenia.

Pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z warunkami gwarancji oraz obowiązującymi przepisami urządzenia grzewcze powinny podlegać okresowym przeglądom eksploatacyjnym wykonywanym przez uprawnione do tego osoby.

Przeglądy po uruchomieniu kotła gazowego

Regularnie wykonywane przeglądy mają wpływ na żywotność, ekonomikę pracy urządzenia a przede wszystkim na bezpieczeństwo jego eksploatacji.

Pełen zakres czynności serwisowych wykonywanych podczas przeglądów oraz listę części eksploatacyjnych można znaleźć na stronie producentów kotłów gazowych.